NOVOFUNDLANDSKÝ PES * NEWFOUNDLAND * NEUFUNDLÄNDER * NOWOFUNDLAND * TERRANOVA * NEWFOUNDLANDER * NOVOFOUNDLANDSKÝ PES
Navigace

Nepřehlédněte

Vyhledávání

NOVOFUNDLANĎAN V NOUZI
Projekt pro záchranu novofundlandských psů.
INFORMACE ZDEkynolog.cz -<br />magazín pejscích a všem co k tomu patří
Informace přehledně
TOP.ER.CZ
optimalizace PageRank.czMix

* Sekty a jejich nebezpečí

Vydáno dne 10. 12. 2007 (3828x)

Tento článek o sektách je na první pohled mimo témata, o kterých tady obvykle píšeme. Využijte představivost a zkuste se trochu zamyslet - nemáte pocit, že takovou organizaci znáte, že vám to něco připomíná?

Všechna fakta a tvrzení v tomto článku jsou převzata z dole uvedené literatury:

Sekta nemusí být jenom náboženská, znaky sekty mohou vykazovat i (mikro)politická seskupení či sdružení.

Jedna z definic popisuje sektu jako: "organizovanou skupinu religiózně zaměřených lidí s dogmaticky nekonvenčními názory na úlohu a postavení člověka ve společnosti, založenými na kultu osobnosti, s výraznou psychickou manipulací osobnosti, zaměřené na rozložení osobní identity jednotlivce, vedoucí až k vytvoření duševního otroctví a absolutní závislosti na vůdci sekty." 


Charakteristické znaky sekty
1. Kult osobnosti, autoritářství a centralismus, absolutizace moci vůdce sekty
- Sekta je řízena z jednoho centra a je řízena nezpochybnitelnou autoritou
- Sekty jsou většinou přísně organizovaný systém řízený shora dolů

2. Uzavřenost k argumentům jiných.
- Dělání si nároku na pravdu
- Zákaz pochybností a kritiky učení sekty
- Odmítáni cizích názorů bez jejich zkoumání
 
3. Utajování a výběr informací, cílevědomá regulace a filtrace informací pro členy sekty
- Utajování informací jak před okolním světem, tak i před svými členy
- Pouze vedení sekty má právo na plný přístup k informacím, na jejich vysvětlování a povolování

4. Exkluzivita, pocit výlučnosti a nadřazenosti sekty
- Sekta hlásá jedinou správnou cestu, jiné varianty jsou zavrženy.
- Je cílevědomě vytvářen pocit "my jsme ti vyvolení"
- Jsou systematicky "očerňováni" i potenciální konkurenti
 
5. Sekty cílevědomě budují ve svých členech představu nebezpečného nepřítele
- Vztah k okolí je konfliktní, okolí je vnímáno jako nepřátelské
- Rozdělují okolí na přátele a nepřátele
- Sekta potřebuje společného nepřítele pro "semknutí" členů, někdy pro smysl boje, někdy jako ideovou náplň
- Nejsou-li nepřátelé je nutno je vytvořit
 
6. Alternativou neposlušnosti je exkomunikace ze sekty.
- S neposlušnými "kacíři" je veden exemplární proces i za minimální či smyšlený prohřešek
- Jakýkoli náznak nesouhlasu s dogmaty vede k tlaku na odchod ze skupiny
- Násilný odchod je komunikován jako dobrovolný útěk
 
7. Na prvním místě je získávání finančních prostředků pro skupinu
- Jsou např. získávány neúměrné poplatky za kurzy, semináře a další akce
- Další způsoby získávání finančních prostředků formou darů či nadhodnocených služeb
 
8.  Získávání členů - způsob "lovebombing"
- Noví členové jsou (ale pouze zpočátku) zahrnováni láskou, případně zavázání službou
- Později je forma "láska podle zásluh" jako tlak na podřízenost a přínosy pro sektu

 
Co to tedy konkrétně znamená?
Příčinou absence svobody členů sekty bývá velmi silná autorita. Výroky vůdce, a dalších řídících "osobností" sekty jsou považovány za závazné. Vedoucí jsou nezpochybnitelnými autoritami a nepřipouštějí naprosto žádnou alternativu.

Koncentrace moci v rukou jednotlivce nebo malé skupiny vedoucích "osobností" je zajištěna řadou pák. Je například zajištěno, aby literatura, která je předkládána členům sekty, byla šířena pouze z jednoho centra. Příslušníkům sekty není sice přímo přikazováno izolovat se od vnějšího světa, ale výchova a další manipulace s jejich míněním dosáhne toho, že nesledují televizi, neposlouchají rozhlas, jsou odříznuti od informací "zvenku", čtou pouze "doporučenou literaturu"apod. Všechna tato omezení členové sekty přijímají zcela dobrovolně.

Většina lidí, kteří utíkají k sektám, chce, aby za ně někdo rozhodoval. Rozhodování autority je proto bráno jako odnětí břemene rozhodování a odpovědnosti za své činy. Odpovědnost tedy na sebe přebírá vůdce.
Emoční vztahy jsou přípustné pouze vertikálně, tj. k vůdci a dalším osobnostem sekty, ne však ke kolegovi. Všechny ostatní emoce jsou povrchní, hlubší citové vztahy jsou vzájemně potlačovány.

Sekta pomáhá členům k úniku od reality. Zbavuje nutnosti přemýšlet, zbavuje úzkosti ze svobody a odpovědnosti. V sektách se nic nepřikazuje a nezakazuje. V sektách se pouze říká, co je správné a co není správné, a apeluje se na svobodu člověka, na jeho svědomí.

Jen velmi silné osobnosti se dokážou po soustředěné manipulaci vzchopit a ze sekty uniknout, a to i za cenu represivních kroků ze strany ostatních členů sekty k nim i k jejich rodinám. Součástí manipulace je totiž tzv. bombardování láskou. Opustit sektu po tomto procesu výchovy by znamenalo ztratit snad to nejcennější v oblasti citového života.

Nadšení z práce v sektě se časem může vytratit. Proto je nahrazováno tvrdou disciplínou a morálkou. Disciplína a morálka je časem nahrazována i vmanipulovaným strachem. Strachem z exkomunikace do světa "nepřátel, zla, bezpráví apod." Tento strach je stále obnovován a permanentně udržován. Strach z toho, že jako člen sekty nevyhovuji požadavku vůdce a mohl bych být ze sekty vyloučen, je tou největší hrozbou, které se členové sekty bojí.

Výsledky práce člena sekty jsou dávány do přímé souvislosti s jeho duchovní pokročilostí a je za ně plně zodpovědný. Za jakýkoli neúspěch, ať již osobní, nebo kolektivu, ve kterém je člověk zařazen, se cítí každý osobně odpovědný a vinen.

Nepřítelem sekty může být kdokoliv a cokoliv, co sektu neustále pronásleduje a z čeho je potřebné mít strach. V sektě je kreslen "černobílý obraz", v němž vše dobré (či správné) je v sektě, vše špatné se nachází mimo ni.

Sekta je tak nadřazena všemu. Pouze sekta dokáže rozeznat dobro od zla, pouze sekta dokáže rozhodovat o všem. Každému členovi sekty je vmanipulováno do mysli přesvědčení, že kdyby odešel, postihl by ho strašný trest.

Literatura, související odkazy:

Církev boží
Svědci Jehovovi
Dingir
Co je a co není sekta
Tiché nebezpečí sekt
Sestra začala chodit do církve...
Sekty
MVCR Časopis Policista
Referát Sekty
Referat, Maturita
Sekty


[Akt. známka: 1,15 / Počet hlasů: 13] 1 2 3 4 5

Celý text | Autor: Pavel Bradáč | Komentářů: 1 | Komentuj | počli informaci o článku kamarádoviVytisknout článek

Přátelé novofundlanďanů na Facebooku

Google

RSS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS

NOVOFUNDLANDSKÝ PES * NEWFOUNDLAND * NEUFUNDLÄNDER * NOWOFUNDLAND * TERRANOVA * NEWFOUNDLANDER * NOVOFOUNDLANDSKÝ PES