NOVOFUNDLANDSKÝ PES * NEWFOUNDLAND * NEUFUNDLÄNDER * NOWOFUNDLAND * TERRANOVA * NEWFOUNDLANDER * NOVOFOUNDLANDSKÝ PES
Navigace

Nepřehlédněte

Vyhledávání

NOVOFUNDLANĎAN V NOUZI
Projekt pro záchranu novofundlandských psů.
INFORMACE ZDEkynolog.cz -<br />magazín pejscích a všem co k tomu patří
Informace přehledně
TOP.ER.CZ
optimalizace PageRank.czVystavujeme

* Výstavní terminologie

Vydáno dne 17. 10. 2006 (7518x)

Reaguji na dotazy týkající se výstavní terminologie: jaké jsou třídy, jaký je rozdíl mezi takovou a takovou výstavou... a přináším komplexní popis specíálních výstavních slov a termínů.

PSI A FENY

Psi a feny se posuzují samostatně, buď nejprve psi a potom feny nebo v samostatných kruzích.

DRUHY VÝSTAV

Podle rozsahu a místa uspořádání výstavy se dělí na:

Oblastní  a krajské
 přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou pořádány podle územních rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

Klubové (CAC, CAJC)
 pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Podmínky účasti a zadávání klubových titulů upravuje statut klubu a musí být zveřejněny v propozicích.

Speciální (CAC, CAJC)
 pro plemeno, které spadá do kompetence pořádají organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno  plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.

Národní (CAC, CAJC)
 přístupné pro všechna plemena.

Mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB – FCI)
 přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

VÝSTAVNÍ TŘÍDY

Rozdělení psů do výstavních tříd:

Třída dorostu 6 - 9 měsíců.

Třída mladých  9 – 18 měsíců.

Třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.           

Třída pracovní od 15 měsíců je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena. Musí však být v propozicích uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje zařazení do této třídy.

Třída vítězů od 15 měsíců mimo mezinárodních výstav může být otevřená místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Třída šampiónů od 15 měsíců je otevřena pouze na mezinárodních výstavách a přístupná pouze psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.

Třída veteránů ro psy a feny od 9 let.

Mimo konkurenci – v této třídě je možné představit psy bez nároků na kvalifikaci a pořadí, v podstatě ukázat psa či fenu divákům.

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

SOUTĚŽE

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

Nejhezčí pár psů - soutěží pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Chovatelské skupiny  - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení(min. od dvou různých matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

Mladý vystavovatel - tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.
rozdělení věkových kategorií:
- skupina 9-13 let,
- skupina 13-17 let.

Soutěž o nejlepšího plemeníka - do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta, pohár apod.).

Třída dorostu:       

nadějný/á 

bílá

velmi nadějný/á

žlutá


Ve třídě dorostu se neurčuje pořadí a nezadává se titul Vítěz třídy (na některých výstavách se uděluje i pořadí jako velmi nadějný 1, 2, 3 atd.).

Třída mladých, otevřená, pracovní, šampiónů (event. vítězů), veteránů:

výborný/á modrá
velmi dobrý/á červená 
dobrý/á zelená
dostatečný/á fialová

V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá (například výborný1 = V1).

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

Výborný/á - tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje k ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí vyvážit drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

Velmi dobrý/á - tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který má typické vlastnosti plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

Dobrý/á - toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

Dostatečný/á - toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

Vyloučen/a z posuzování - musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

OCENĚNÍ

Vítěz třídy - může být  udělen na oblastní výstavě nebo krajské výstavě jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní a krajský vítěz - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů ze třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz - podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod.). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Národní vítěz - nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1-CAC z třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.

Vítěz plemene FCI (BOB) - do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB či Klubový vítěz). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

Vítěz skupiny FCI (BIG) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen(BOB) příslušné skupiny.

Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) FCI.


Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.


[Akt. známka: 1,73 / Počet hlasů: 15] 1 2 3 4 5

Celý text | Autor: Pavel Bradáč | Komentářů: 1 | Komentuj | počli informaci o článku kamarádoviVytisknout článek

Přátelé novofundlanďanů na Facebooku

Google

RSS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS

NOVOFUNDLANDSKÝ PES * NEWFOUNDLAND * NEUFUNDLÄNDER * NOWOFUNDLAND * TERRANOVA * NEWFOUNDLANDER * NOVOFOUNDLANDSKÝ PES